"Nej, de Vender maa i Baand,"
svor Kong Valdemar den Store.
Esbern Snar og Absalon,
— disse to var Tvillingbro'e —
raabte: "Bravo, vi er med!"
og saa sejled de af Sted
lige ned til Venden.

Absalon var expedit.
Strax til Suppebrænde gjordes
deres Afgud Svantevit.
Snart var hele Venden vores.
Absalon til Danmarks Gavn
bygged siden København.
Saxo skrev det hele.

— Kaj Munk, "Danmark" (9-10/52), 1943.