FRA ARILDS TID JEG TRÖJBORG HED,
LÆS VIDRE VIL DU HA BESKED.
DA FREDERIK DEN ANDEN VAR
I DANMARK DEN, SOM KRONEN BAR
OG OTTE AAR MED SVERRIG STRED,
HANS OBERST DANIEL RANTZAU HED.

FOR HELTEDAAD PAA KRIGENS VEJE
ERHVERVED HAN MIG DA TIL EJE.
VED VARBUG FALDT MIN HERRE GOD,
HAN INGEN BÖRN SIG EFTERLOD.
HANS BRODER FIK MIN SAG DA LAGT
FOR KONGEN OG I ORDEN BRAGT.
FOR VAMDRUP BORT MAN BYTTED MIG,
PETER RANTZAU NU TILHÖRER JEG.

FRA GRUND HAN LOD MIG NY OPBYGGE
GUD RAADER ENE FOR MIN LYKKE
SIN KONGE OG SIN ÆT TIL ÆRE,
SOM HER DU SER MIG BORG AT VÆRE,
ALT I DET HERRENS AAR VI SKRIVE
MED FEMTEN HUNDRED FIRSINDSTYVE.

— Inscription over the entrance to the ruin of castle Trøjborg.