JERONIMUS.
Hør Kone, du maa vide, at jeg er Mand i Huset, og at jeg er hendes Far.

MAGDELONE.
Du maa ogsaa vide, at jeg er Kone i Huset, og at jeg er hendes Moer.

JERONIMUS.
Jeg meener at en Far er altid meer end en Moer.

MAGDELONE.
Og jeg meener ney; thi at jeg er hendes Moer, derom kand ingen tvivle; men om I - - - ja jeg vil ikke sige meer, thi jeg ivrer mig.

— Ludvig Holberg Erasmus Montanus, 1723.